09 juni 2021

TEVREDEN BIJ KOLEN & VUUR

Potlood / A4 / 2019

09 juni 2021

LICHT IN DE BOL

Balpen / A4 / 2019

09 juni 2021

MEDITEREN

Potlood / A4 / 2019

09 juni 2021

WARM BIJ EEN VUURTJE

Balpen / A4 / 2019

09 juni 2021

VERZADIGDE ROKER

Balpen / A4 / 2019

09 juni 2021

LENTETUIN

Kleurpotlood + Balpen / A3 / 2020

09 juni 2021

LACHEN & TRANEN

Kleurpotlood + Balpen / A3 / 2020

09 juni 2021

BRANDENDE BLOEMSCHALEN

Pastel + Kleurpotlood + Balpen / A3 / 2020

09 juni 2021

VOL VERWONDERING

Kleurpotlood + Balpen / A3 / 2020

09 juni 2021

ZONNEKRACHT ( verkocht )

Pastel + Balpen / A3 / 1994

09 juni 2021

VAAS IN LANDSCHAP ( optie )

Pastel + Balpen / A4 / 2019

09 juni 2021

PING MET PONG

09 juni 2021

KUIFJE

Glitterverf / A4 / 2021

09 juni 2021

KABOUTER OP TRIP

Glitterverf / A4 / 2021

09 juni 2021

TOTAAL GEFLIPT

Glitterverf / A4 / 2021

09 juni 2021

CORONA PARA PANIEK

Balpen / A4 / 2020

09 juni 2021

NAAKT MET LOK

( Kleur- ) potlood / A4 / 2020

09 juni 2021

READING & WRITING

Houtskool / A4 / 2020

09 juni 2021

TJEBBE

Pastel + Balpen / A4 / 2021 

09 juni 2021

REBECA REVISITED

Kleurpotlood / A4 / 2021