" Eindelijk iemand die volwassen werk maakt ! " , bulderde tekenleraar Van der Woude het klaslokaal in , toen ik hem mijn potloodtekening toonde van een legersergeant met marcherende soldaten en militaire voertuigen . Ik vertelde hem maar niet dat ik het als persiflage had bedoeld en van plan was op mijn 18de dienst te weigeren . Docent Van der Woude was ex-officier en uitermate autoritair , waaraan ik een broertje dood had .

Ik had tekenen als eindexamenvak op het VWO , wat toentertijd een novum was . Het vak werd eerstegraads gedoceerd en zeer serieus genomen , vooral door alpha's die de maatschappij wilden hervormen door de mens te verheffen met kunst . Wij als  geestesgenoten verzetten ons tegen het grootkapitaal , de wapenwedloop , monolandbouw , onverzadigbare consumptiedrift , woningnood , computerisering , tegen beta's uiteraard , en wat al niet . Het was de anti-tijd . Wij waren de generatie nix : no future . 

Ik had grote belangstelling voor beeldende  kunst , literatuur , muziek en fotografie , maar een studie in die richting leek kansloos . " Een brevet voor werkloosheid " , was steevast het anti-advies . Sowieso kwam ik als polderjongen uit een niet-kunstminnend milieu - geboren in de Haarlemmermeer op 18 mei 1962 . Dus ga je zo snel mogelijk het huis uit om tenminste een zelfstandig leven te leiden . Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en uiteindelijk verdiende ik lange tijd mijn dagelijks brood als muziekrecensent , gespecialiseerd in jazz .

Al die jaren ben ik blijven tekenen & schilderen , en de laatste tijd is het accent gaandeweg meer die kant opgeschoven . Op www.janjaspertamboer.nl vindt u daarvan een weerslag , naast mijn publicaties als jazzschrijver op www.janjasper.nl , waarop overigens geen nieuwe stukken meer verschijnen .

Achteraf ben ik tekendocent Van der Woude zeer dankbaar , als strenge leermeester . Hij heeft mij leren kijken , waar alle kunst mee begint . Inzichten & vaardigheden heeft hij er onwrikbaar & onvergeetbaar ingeramd . " Jij denkt dat jouw werk af is ? Nu , ik denk dat niet ! " , was zijn dreunende adagium . Een compliment kon er niet af , op die ene keer na dan . Als in mijn werk als volwassene nog altijd het onbevangen & fantasievolle kind zichtbaar is , is dat voor mij het grootste compliment . " De kunstenaar heeft oog voor alledaagse dingen , die voor hem steeds weer nieuw & fris zijn , en houdt zich ook bezig met onbekende , geheimzinnige dingen om ons heen . " ( JJT / 1978 )

 Mijn tekeningen & schilderingen zijn expressief , spontaan & kleurrijk , en zijn opgebouwd uit organische vormen . Meestal zit de vaart er flink in . Stijlen , materialen , thema's & sferen kunnen binnen een werk uiteenlopen . Daarbij wil ik coherentie & eenheid suggereren , zonder tegenstellingen of al te veel contrasten . De kijker mag van mij in de war raken of zelfs onaangenaam verrast zijn , maar ik wil hem niet op het verkeerde been zetten . " Kijk eerst maar eens , wat zie je ? ... en wat zie je nog meer " , is mijn tegenvraag als mij om toelichting wordt gevraagd . Vaak komt er dan een verhaal los rond het werk . Ook in die zin wil ik coherent zijn : een connectie tussen beeld & taal , gesproken woord & persoonlijke ontmoeting . De titels zijn de kortst mogelijke verbale samenvatting van de werken , en ook die kunnen aanleiding zijn voor een duidend verhaal . 

Ik werk niet vanuit een concept of plan . Ik zie iets , al dan niet met mijn innerlijk oog , wat ik de moeite waard vind om vast te leggen , waar ik al improviserend op voortborduur , vergelijkbaar met het schrijven van een verhaal dat zichzelf vertelt . Voor mij is het een zowel intuitief als cerebraal proces waarvan ik niet weet hoe en wanneer het eindigt , soms al heel snel , soms pas na enkele jaren . Dat houdt het voor mij ook avontuurlijk & vitaal , en steeds weer nieuw & fris , zoals ik op mijn 16de ( 1978 ) al aanvoelde . Dat zal voor mij altijd zo zijn en altijd zo blijven .

 

Hebt u belangstelling voor mijn werk ? Bel of mail me voor prijsopgave en leveringsmogelijkheden , of nog beter : Kom langs ! Ik neem ook opdrachten aan , met name portretten & publicitair werk .

Sint Servaas Bolwerk 59A

6211 NA  Maastricht

06 422 41 097

janjasper40@gmail.com

KvK 64 92 86 91

Relevant Curriculum Vitae : 

 

VWO Tekenen & Schilderen bij Hans van der Woude 

MBO Schilderen & Verfdecoratie - Schildersvakschool Amsterdam ( avondopleiding )

Esthetica / Theorie & Praktijk - Evangelische Hogeschool Amersfoort

Opleiding Kleurconsulent - Leidse OnderwijsInstellingen ( LOI )

Persoonlijke coaching door Frank Lodeizen

Creatieve Therapie bij Hanneke Lademeijer

Acrylschilderen bij Jose Konings